Kode Area 2

Informasi Rinci
Sekitarnya:Da'an, Dà'ān Qū, Nèihú Qū, Shìlín Qū, Sōngshān Qū, Wànhúa Qū, Xìnyì Qū, Zhōngshān Qū, Zhōngzhèng Qū
Zona Waktu:Waktu Standar Taipei
Waktu Setempat:Friday 14.53

Data Bisnis untuk 2

Bisnis di 2  - Republik Tiongkok